Landsting er KFUK-KFUM-speidernes øverste myndighet, som møtes annethvert år. Her drøftes strategi, endringer i lovverket, godkjenning av budsjetter og kontingent, og det velges landsstyre for neste periode. En av de spennende sakene som skal behandles på landsting er ny strategi 2020-2025 etter at dagens strategiperiode utløper i 2019 samt saker innsendt av roverkongressen og patruljeførertinget. Har du lyst til å delta må du velges som delegat på kretsens årsmøte.

Velkommen til landsting

Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena. Her stakes kursen ut for de neste to årene og den er det deg som delegat som beslutter. Derfor er det viktig at du forbereder deg godt ved å lese sakspapirene grundig. Hvis du har spørsmål til oppklaring eller kommentarer til noen av sakene, kan du kontakte forbundskontoret på post@kmspeider.no som gjerne hjelper deg.

Fredag før det ordinære landstinget starter vil det bli en introduksjon for nye delegater. Der vil det gås igjennom hva som skal skje på landsting, hvem som har hvilke roller og hvordan saksbehandlingen foregår. Det blir også mulig å få mer informasjon om speiderprogrammet, kursmeny, ledertrening og medlemssystemet.

Landstinget vil blant annet diskutere følgende saker:

  • Ny strategi for 2020–2025
  • Lovendringer.
  • Saker innsendt av rovertinget og patruljeførertinget.
  • Valg av nytt landsstyre, representantskap til Speidernes fellesorganisasjon og andre komiteer.

Gruppene oppfordres sterkt til å sende sine aktuelle representanter på patruljeførerting som holdes 8.-10. mars på Nordtangen, og roverkongress som holdes 8.–10. februar i Asker. Dette er et viktig arrangement som sørger for demokratiopplæring og ung påvirkning i organisasjonen, og fokuserer spesielt på aktuelle landstingssaker som angår aldersgruppene. Roverkongressen og patruljeførertinget velger fire representanter hver til landstinget. 

Sakspapirer vil bli publisert på nettsiden landsting.no seks uker før landsting. Det vil også være mulig å laste ned sakspapirene som PDF. Sakspapirer vil ikke bli delt ut. På landsting.no vil du etterhvert finne presentasjon av kandidater som stiller til valg, og annen praktisk informasjon.

Stille til valg?

Det skal velges nytt landsstyre (landssjef, viselandssjef og seks styremedlemmer, samt to varaer), medlemmer til Speidernes fellesorganisasjon, kontrollkomité og valgkomité. Send e-post til valgkomiteen på valgkomite@kmspeider.no om du har spørsmål eller tips til kandidater. Valgkomiteen består av Ragnhild Stokke Lundetræ (leder), Mia Karine Johansen  og Anders Østby.