Bakgrunn for 1.gangsvedtak finnes i utsendte sakspapirer for 2015, og kan lastes ned her.
Protokollen fra Landsting 2015 finner du her.

Sak 11.1      §3.2 YMCAs og YWCAs grunnleggende prinsipper         
Sak 11.2      §5 Arbeidsmåter              
Sak 11.3      §10.1-3 Tillitsvalgte, ledere og forpliktelser
Sak 11.4      §11 Administrasjon
Sak 11.5      §12 Økonomi

SAK 11.1 - §3.2 YMCAS og YWCAS grunnleggende prinsipper


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
2.gangsbehandling av grunnregelendringer

FORSLAG TIL VEDTAK:
Forslag til ny formulering av grunnreglenes § 3.2 vedtas

 

Forslag til ny tekst (førstegangsvedtatt i 2015):

§3.2 YMCAS OG YWCAS GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER
Norges KFUK-KFUM-speidere arbeider etter de grunnleggende prinsippene for The World Alliance of Young Men’s Christian Associations (YMCA) og World Young Women’s Christian Association (World YWCA).

Nåværende ordlyd:

§3.2 KFUKs BASIS OG KFUMs IDÉGRUNNLAG
Norges KFUK-KFUM-speidere er forpliktet på KFUKs basis og KFUMs idégrunnlag uttrykt gjennom Pariserbasis.

Votering på Landsting 2015:

For: 69, mot: 0, blanke: 3, avholdne: 2. Totalt 74 stemmer.
Forslaget ble vedtatt.

SAK 11.2 - § 5 Arbeidsmåter 


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
2.gangsbehandling av grunnregelendringer

FORSLAG TIL VEDTAK:
Forslag til ny formulering av grunnreglenes § 5 vedtas

 

Forslag til ny tekst (førstegangsvedtatt i 2015):

§ 5 ARBEIDSMÅTER
Norges KFUK-KFUM-speidere vil virkeliggjøre sitt mål:

  • Gjennom et speiderprogram som fostrer ånd, sjel og legeme.
  • Gjennom ledere som med sine liv uttrykker kristen tro og kristne verdier.
  • Gjennom speidermetoden.

 

Nåværende ordlyd:

§ 5 ARBEIDSMÅTER Norges KFUK-KFUM-speidere vil virkeliggjøre sitt mål:

  • Gjennom et utviklende speiderprogram som gir ansvar og medbestemmelse, individuell trening og samarbeid med andre.
  • Ved bruk av patruljesystemet, ved læring gjennom aktivitet og opplevelse og ved hjelp av speiderløfte og speiderlov.
  • Ved virksomhet der det legges vekt på forkynnelse og kristent fellesskap, mellommenneskelig forståelse, friluftsliv, praktisk og fysisk trening.
  • Gjennom ledere som med sine liv uttrykker kristen tro og kristne verdier.

 

Votering på Landsting 2015:

For: 69, mot: 2, blanke:2, avholdne: 1. Totalt 74 stemmer.
Forslaget ble vedtatt.

SAK 11.3 - § 10.1-3 Tillitsvalgte, ledere og forpliktelser


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
2.gangsbehandling av grunnregelendringer

FORSLAG TIL VEDTAK:
Forslag til ny formulering av grunnreglenes § 10.1-3 vedtas

 

Forslag til ny tekst (førstegangsvedtatt i 2015):

§ 10.1 TILLITSVALGTE Som tillitsvalgt regnes medlemmer som gjennom valg på gruppeting, kretsting, roverting eller landsting påtar seg ledelsesoppgaver i forbundet.

§ 10.2 LEDERE
Som ledere regnes medlemmer som har ledelsesoppgaver og som er godkjent av landsstyret som ledere.

§ 10.3 LEDERES OG TILLITSVALGTES FORPLIKTELSE
Tillitsvalgte og ledere i forbundet må ved sin underskrift forplikte seg på forbundets ledererklæring. Kravet om ledererklæring gjelder ikke ordinære medlemmer av gruppestyret, kretsstyret og rovernemnda.

Nåværende ordlyd:

§ 10.1 TILLITSVALGTE Som tillitsvalgt regnes medlemmer som gjennom valg på gruppeting, kretsting, roverting eller landsting påtar seg ledelsesoppgaver i forbundet. En tillitsvalgt må oppfylle forbundets kvalifikasjonskrav for tillitsvalgte.

§ 10.2 LEDERE
Som ledere regnes medlemmer som oppnevnes til ledelsesoppgaver og som er godkjent av landsstyret som ledere.
En leder må oppfylle forbundets kvalifikasjonskrav til ledere.

§ 10.3 LEDERES OG TILLITSVALGTES FORPLIKTELSE
Tillitsvalgte og ledere i forbundet må ved sin underskrift forplikte seg på forbundets ledererklæring. Lederskap i forbundet baserer seg på tillit, og på at man aktivt bidrar til å virkeliggjøre forbundets formål. Kravet om ledererklæring gjelder ikke ordinære medlemmer av gruppestyret, kretsstyret og rovernemnda.

Votering på Landsting 2015:

For: 70, mot: 0, blanke: 2, avholdne: 2. Totalt 74 stemmer.
Forslaget ble vedtatt.

SAK 11.4 - § 11 Administrasjon 


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
2.gangsbehandling av grunnregelendringer

FORSLAG TIL VEDTAK:
Forslag til ny formulering av grunnreglenes § 11 vedtas

 

Forslag til ny tekst (førstegangsvedtatt i 2015):

§ 11 ADMINISTRASJON (første ledd) Forbundets administrasjon ledes og ansettes av generalsekretæren. Generalsekretæren er ansvarlig overfor landsstyret.

Nåværende ordlyd:

§ 11 ADMINISTRASJON (første ledd) Forbundets administrasjon ledes av generalsekretæren. Generalsekretæren er ansvarlig overfor landsstyret.

Votering på Landsting 2015:

For: 69, mot: 2, blanke: 2, avholdne: 1. Totalt 74 stemmer.
Forslaget ble vedtatt.

SAK 11.5 - § 12 Økonomi 


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
2.gangsbehandling av grunnregelendringer

FORSLAG TIL VEDTAK:
Forslag til ny formulering av grunnreglenes § 12 vedtas

 

Forslag til ny tekst (førstegangsvedtatt i 2015):

§ 12 ØKONOMI (første ledd)
Grupper og kretser i forbundet har selv ansvaret for å skaffe til veie de nødvendige midler til dekning av utgifter som virksomheten medfører.

Nåværende ordlyd:

§ 12 ØKONOMI (første ledd)
Det enkelte organisasjonsledd i forbundet har selv ansvaret for å skaffe til veie de nødvendige midler til dekning av utgifter som virksomheten medfører.

Votering på Landsting 2015:

For: 68, mot: 2, blanke: 3, avholdne: 1. Totalt 74 stemmer.
Forslaget ble vedtatt.