FORSLAGSSTILLER:
Valgkomiteen / Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Valg

VALGKOMITEENS INNSTILLING:
Ettersendes


 

Kandidater til landsstyret

Valgperiode: Frem til neste landsting. Kandidatene er presentert alfabetisk og kjønnsfordelt.

14.1 Landssjef
Kandidat: Gunvor Meling
Valgkomiteens innstilling: Gunvor Meling

14.2 Viselandssjef
Kandidat: Sindre Nesse
Valgkomiteens innstilling: Sindre Nesse

14.3 Styremedlemmer
Valg av seks medlemmer til landsstyret, tre kvinner og tre menn.

Kandidater:
Anne-Line Evenstad Dalen
Marta Nagel-Alne
Veronica Nysted Montgomery
Anders Reggestad
Erlend Arnøy
Martin Grønnfjell 
Johan Andreas Thorkaas 

Valgkomiteens innstilling:
Anne-Line Evenstad Dalen 
Marta Nagel-Alne 
Veronica Nysted Montgomery 

Anders Reggestad 
Erlend Arnøy 
Martin Grønnfjell 

14.4 Varamedlemmer til landsstyret

Kandidater:
Siren Therese Klausen  
Hilde Marie Salvanes
Håkon Selnes

Valgkomiteens innstilling:
Siren Therese Klausen  

Valgkomiteens innstilling til mannlig vara legges frem for landsting umiddelbart etter valget på styremedlemmer er gjennomført.

14.5 Kontrollkomiteen
Det skal velges leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen.

Kandidater: Anne Hanson , Anne Valen (), 
Arne Dahler , Dag Espolin Johnson (leder), Tor Marius Dahl


14.6 Representantskapet til Speidernes fellesorganisasjon

Valg av fire representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.

Kandidater: Inger Christine Roth Jacobsen, Karen Marie Engeseth , Vemund Ovesen , Bjarne Lohmann Madsen

Valgkomiteen jobber med å finne flere kvinnelige kandidater.

Innstillinger fra landsstyret

14.7 Valg av revisor
Etter organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2 skal valgkomiteen innstille på revisor for regnskapene i 2017 og 2018. Valgkomiteen ønsker å følge landsstyrets innstilling i saken.

På landsting i 2015 ble FMØ Revisjon DA valgt som revisor for regnskapsårene 2015 og 2016. Forbundet har vært fornøyd med dette valget. Landsstyret ønsker derfor følgende innstilling på revisor for regnskapsårene 2017 og 2018:

Landsstyret anbefaler at Revisorgruppen Oslo AS (tidl. FMØ Revisjon DA) velges som forbundets revisor for regnskapsårene 2017 og 2018.

14.8 Leder og tre medlemmer til valgkomiteen
Etter organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2 skal landsting etter innstilling fra landsstyret, ved skriftlig valg, velge leder og tre medlemmer av valgkomiteen.

Kandidater:  Ragnhild Stokke Lundetræ, Anders Østeby, Halvard Strømme Wersland, Magnus Rynning Nielsen

Landsstyret jobber med å finne flere kvinnelige kandidater, og landsstyrets innstilling vil bli presentert på landsting.