Påmelding: Innen 8. mars til post@kmspeider.no eller 22 99 15 50.

Sted: Quality Airport Hotel Stavanger.

Program kommer