FORSLAGSSTILLER:
Valgkomiteen / Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Valg

VALGKOMITEENS INNSTILLING:
Presenteres på landsting


 

Kandidater til landsstyret

Valgperiode: Frem til neste landsting. Kandidatene er presentert alfabetisk og kjønnsfordelt.

11.1 Landssjef
Kandidat: Gunvor Meling (les presentasjon av kandidaten)

11.2 Viselandssjef
Kandidat: Thor Andreas Moe Slinning (les presentasjon av kandidaten)

11.3 Styremedlemmer
Valg av seks medlemmer til landsstyret, tre kvinner og tre menn.

Kandidater:
Marta Nagel-Alne (les presentasjon av kandidaten)
Veronica Nysted Montgomery (les presentasjon av kandidaten)
Siren Therese Klausen (les presentasjon av kandidaten)

Anders Reggestad (les presentasjon av kandidaten)
Jarl Thore Larsen (les presentasjon av kandidaten)
Erik Ettner Sanne (les presentasjon av kandidaten)

11.4 Varamedlemmer til landsstyret

Valg av to varamedlemmer til landsstyret, en av hvert kjønn.

Kandidater:
Ragnhild Wirak 

11.5 Kontrollkomiteen
Det skal velges leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen.

Kandidater: 
Anne Valen (les presentasjon av kandidaten)
Inger Helene Jensen (les presentasjon av kandidaten)
Tor Marius Dahl (les presentasjon av kandidaten)
Arne Dahler (les presentasjon av kandidaten)
 

11.6 Representantskapet til Speidernes fellesorganisasjon

Valg av fire representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.

Kandidater: 
Inger Christine Roth Jacobsen (les presentasjon av kandidaten)
Karen Marie Engeseth (les presentasjon av kandidaten)
Anne-Line Evenstad Dahlen (les presentasjon av kandidaten)
Martin Grønfjell

11.7 Valg av revisor

Etter organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2 skal valgkomiteen innstille på revisor for regnskapene i 2019 og 2020. Valgkomiteen ønsker å følge landsstyrets innstilling i saken. 

På landsting i 2017 ble Revisorgruppen AS valgt som revisor for regnskapsårene 2017 og 2018. Forbundet har vært fornøyd med dette valget. Landsstyret ønsker derfor følgende innstilling på revisor for regnskapsårene 2019 og 2020.

Landsstyret anbefaler at Revisorgruppen AS velges som forbundets revisor for regnskapsårene 2019 og 2020.

Innstillinger fra landsstyret

11.8 Leder og tre medlemmer til valgkomiteen
Etter organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2 skal landsting etter innstilling fra landsstyret, ved skriftlig valg, velge leder og tre medlemmer av valgkomiteen.

Kandidater:  
Anders Østeby
Øyvind Øygarden
Marianne Hov 

Landsstyret jobber med å finne flere kandidater, og landsstyrets innstilling vil bli presentert på landsting.


 

Bagrunn 


Landsting 2017 valgte Ragnhild Stokke Lundetræ, Mia Karine Johansen, Magnus Rynning Nielsen (leder), og Anders Østeby som valgkomité til landsting 2019. Ragnhild Stokke Lundetræ overtok som leder av komiteen i oktober 2017.

Landstinget skal i henhold til Organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2. velge: 

  • Landssjef (11.1)
  • Viselandssjef (11.2)
  • Seks medlemmer til landsstyret (11.3)
  • To varamedlemmer til landsstyret (11.4)
  • Leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen (11.5)
  • Fire medlemmer til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon (11.6)
  • Revisor (11.7)
  • Leder og tre medlemmer til Valgkomiteen (11.8)

Grunnreglenes § 8.1 angir at valgperioden til alle verv på krets- og forbundsplan er to år hvor annet ikke er særskilt nevnt. 

Det skal tilstrebes lik representasjon mellom kvinner og menn på alle nivå i forbundet. I landsstyret, valgkomité og kontrollkomité skal det være lik representasjon av begge kjønn. Landssjef og viselandssjef skal være av forskjellig kjønn (Grunnreglene § 9).

Medlemmer, grupper og kretser er invitert til å komme med forslag til alle verv. Valgkomiteens medlemmer har utfordret kretsene i flere runder til å komme med forslag.  

Kandidatene som har svart ja per 22.02.2019 er presentert i sakspapirene og på landsting.no.