FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK:
Vedtas


 

Bakgrunn

KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding 2017-2018 gir et godt innblikk i forbundets aktiviteter på nasjonalt plan i perioden. Rammeverket er Strategiplan 2015–2019 og fokusområdene:

  • Program
  • Ledere
  • Friluftsliv
  • Rettferdig verden
  • Vekst

For hvert av fokusområdene beskrives mål, satsninger, aktiviteter, resultater og statistikk. Videre beskrives andre viktige virksomhetsområder relatert til driften av organisasjonen.

Vedlegg


KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding 2017–2018