Bakgrunn for 1.gangsvedtak finnes i utsendte sakspapirer for 2017, og kan lastes ned her. Protokollen fra Landsting 2017 finner du her.

Sak 8.1      § 7.2 Eksklusjon av medlemmer        
Sak 8.2      §11 Administrasjon              

SAK 8.1 - § 7.2 Eksklusjon av medlemmer


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
2.gangsbehandling av grunnregelendringer

FORSLAG TIL VEDTAK:
Ny formulering i grunnreglenes § 7.2 vedtas.

 

Forslag til ny tekst (førstegangsvedtatt i 2017):

Landsstyret kan beslutte å ekskludere medlemmer som klart har opptrådt i strid med Norges
KFUK-KFUM-speideres formål, regler eller verdier. Beslutningen om eksklusjon må være med
¾ flertall.

Nåværende ordlyd:

Landsstyret kan beslutte å ekskludere medlemmer som klart har opptrådt i strid med Norges
KFUK-KFUM-speideres formål, regler eller verdier. Beslutningen om eksklusjon må være med
enstemmig.

Votering på Landsting 2017:

For: 71, mot: 5, blanke: 1. Totalt 77 stemmer.
Forslaget ble vedtatt.

SAK 8.2 - § 11 Administrasjon


 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
2.gangsbehandling av grunnregelendringer

FORSLAG TIL VEDTAK:
Ny formulering i grunnreglenes § 11 vedtas

 

Forslag til ny tekst (førstegangsvedtatt i 2017):

Forbundets administrasjon ledes og ansettes av generalsekretæren. Generalsekretæren er ansvarlig overfor landsstyret. Landsstyret fastsetter hvor forbundets hovedadministrasjon skal lokaliseres. Ansatte er ikke valgbare til kretsting, kretsstyre, landsting eller tillitsverv på landsplan. Dette er ikke til hinder for ansattes deltakelse som ansattes representant på landsting. Tillitsvalgte som blir ansatt, trer ut av slike verv når de tiltrer stilling i forbundet.

Nåværende ordlyd:

Forbundets administrasjon ledes og ansettes av generalsekretæren. Generalsekretæren er ansvarlig overfor landsstyret. Landsstyret fastsetter hvor forbundets hovedadministrasjon skal lokaliseres. Ansatte er ikke valgbare til kretsting, kretsstyre, landsting eller tillitsverv på landsplan. Tillitsvalgte som blir ansatt, trer ut av slike verv når de tiltrer stilling i forbundet.

Votering på Landsting 2017:

For: 58, mot: 8, blanke:11. Totalt 77 stemmer.
Forslaget ble vedtatt.