Påmelding: Innen 8. mars til post@kmspeider.no eller 22 99 15 50.

Sted: Quality Airport Hotel Stavanger.

Reise: Tog, buss, båt eller fly til Sola/Stavanger. Du kan bestille shuttlebuss fra hotellet til flyplassen på søndag 7. april. Bussen går 13.15 og påmelding sendes til post@kmspeider.no innen 26. mars.

 

Rammeprogram
Fredag 5. april
17.00-18.45Registering og innkvartering
17.45-18.45Orientering om landsting for nye delegater
17:45–18:45Landsstyrets mottakelse for inviterte gjester
18:45–20:00Buffetmiddag
20:00–21:00Offisiell åpning av landstinget m/taler
21:00–21:45Presentasjon valg v/valgkomiteen
21:45–22:00Ord for kvelden v/ prost Thomas Mjelde Røsbakk
Lørdag 6. april
07:00–08:30Frokost
08:30–08:40Ord for dagen v/Tone Middelthon
08:45–10:15Forhandlinger
Sak 2 Toårsmelding
Sak 3 Regnskap 
Sak 4 Kontroll komiteens beretning
Sak 5 Innkommen sak fra patruljeførerting
10:15–10:30Pause
10:30–12:00Forhandlinger fortsetter 
Sak 8 Grunnregler andregangvedtak
Sak 9 Grunnregler førstegangsvedtak 
Sak 12.1  Alternativer til ny inntektsaksjon
12:00–13:30Lunsj og pause. Mulighet for å trekke frist luft
13:30–15:00Sak 6 Strategi 2020-2025
15:00–15.15Kaffe
15:15–17:00Forhandlinger fortsetter 
Sak 10 Organisasjonsbestemmmelser
Sak 11 Valg
17:00–17:30Fritid
17:30–19:00Middag
19:15–Transport/avgang til gudstjeneste
19:30–20:30Kveldsgudstjeneste i Sola kirke v/Tone Middelthon og Hilde Jorunn Arnø Vetrhus
20:30–22:00Kirkekaffe Salem Bedehus
22:00-Retur hotell
Søndag 7. april
07:00–08:30Frokost
07:45–08:00Morgenbønn ved Sola ruinkirke v/Gaute Brækken
08:30-08:40Ord for dagen v/Gaute Brækken
08:40–11:30Forhandlinger fortsetter og orienteringssaker
Sak 6 Strategi 2020-2025 fortsetter
Sak 7 Budsjett 2020-2021
Sak 12.1 Alternativer til ny inntektsaksjon fortsetter
11:30–12:00 Avslutning av landsting
12:00–13.00Lunsj 
13:00–Hjemreise fra kl. 13.00 
13:00–15:00Separate møter for nyvalgt landsstyre og komiteer