Alder: 43
Gruppe: Kongsberg KFUK-KFUM-speidere, Buskerud

Hvorfor ønsker du å sitte i landsstyret?

Ønsker å videreføre det arbeidet vi har startet i denne perioden. Den nye strategien blir viktig i neste periode. Ønsker å være med på å sette denne ut i live. Har lært mye om organisasjonen vår siste periode. Denne erfaringen ønsker jeg å kunne bidra med videre. Det har vært morsomt og lærerikt å være med i landsstyret.

Hva er dine hjertesaker i speiderarbeidet? 

At lederne våre skal kunne produsere godt speiderarbeid. Da må det tilrettelegges
for enkel drift i grupper og kretser. Små og store grupper må kunne drive effektivt. Det hver enkelt leder trenger, må være enkelt tilgjengelig. Å drive ledelse er naturlig i vår organisasjon. Dette er noe speiderne begynner med tidlig i patruljene. Derfra skal vi bli enda tydeligere
på at det å delta i driften som leder i vår organisasjon er personlig utvikling. Vi skal utvikle enda flere gode unge ledere.

Hvilken speidererfaring har du? 

Begynte i speideren som ulvunge i Hokksund KFUM. Har siden den gang vært med på mye. Ulveleder, stifinnerleder og gruppeleder i Kongsberg. Leder av roverombud og senere kretsleder i Buskerud. Arrangert en mengde forskjellige aktiviteter, bl.a. del av hovedkomité for NM i speiding i 2012, leirleder for kretsleir i 2013, troppsassistent WSJ 2015, programsjef for regionleir på Nordtangen i 2016. Landsstyremedlem 2017–2018.

Hvilken utdanningsbakgrunn og/eller arbeidserfaring har du?

Sivilingeniør ved institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU. Har siden jobbet for Kongsberg-gruppen som softwareutvikler og systemingeniør. Har gjennom jobb deltatt på lederutviklingsprogrammer og er kurset innen prosjektgjennomføring. Jobber for tiden mest som systemarkitekt.