Alder: 32
Gruppe:  Bryne KFUK-KFUM-speidere, Rogaland

Hvorfor ønsker du å sitte i kontrollkomiteen?

Eg meiner kontrollkomiteen har ein viktig funksjon i forbundet vårt, og tenker erfaringa mi både gjennom speidar og arbeid gjer at eg kan bidra. 

Hva er dine hjertesaker i speiderarbeidet? 

Leiartrening. Eg meiner den beste måten å få engasjerte og dyktige leiarar og tillitsvalgte i forbundet er å sende speidarar på dei ulike kursa som er tilgjengelege, og å gi roverar mulighet til å prøve seg som stab på kurs. 
Eg er og opptatt av at speiding skal vere sosialt. Leik er ein naturleg del av møter og kurs i alle aldersgrupper.

Hvilken speidererfaring har du? 

Har styreerfaring frå kretsstyre og rovernemnd og satt tre år i program og leiartreningsutvalet nasjonalt.  
Var kretstrenar i Haugaland i 4 år og har og vore kursleiar på fleire NoRo. Har vore leiar i fleire speidargrupper, både i tropp og for oppdagarar. Har og vore i stab på fleire leirar og andre arrangement.

Hvilken utdanningsbakgrunn og/eller arbeidserfaring har du?

Har master i farmasi frå Universitetet i Bergen og har vore avdelingsleiar på Sjukehusapoteket i Stavanger i 5 år. Før dette jobba eg som farmasøyt ved same arbeidsstad.