Alder: 56
Gruppe: Alta KFUK-KFUM-speidere, Finnmark

Hvorfor ønsker du å sitte i kontrollkomiteen?

Fordi jeg tror jeg kan bidra faglig til godt arbeid i komiteen med min kombinasjon av faglig ballast og lang speidererfaring.

Hva er dine hjertesaker i speiderarbeidet? 

Jeg er mest opptatt av å få til så gode forhold som mulig for det lokale arbeidet i den enkelte gruppe, og at gruppene skal ha lett tilgang til de kompetanseressurser som krets og forbund representerer.

Hvilken speidererfaring har du? 

Har vært speider siden 1975. Speider, rover, og leder siden 1980. Har gjennom over 40 år som speider fått mulighetene til å både være med på, og lede mange ulike speideraktiviteter. Siden 1993 har jeg hatt lederoppgaver som troppsleder, gruppeleder og kretsleder i Alta, Finnmark. Har tidligere sittet flere perioder som medlem i kontrollkomiteen. Er nå gruppeleder i Alta.

Hvilken utdanningsbakgrunn og/eller arbeidserfaring har du?

Siviløkonom med mastergrad i offentlig økonomi og ledelse. De siste 22 årene har jeg arbeidet i Alta kommune med ansvar for kommunebudsjett, økonomiske analyser og rapportering.