Alder: 2
Gruppe: Holmen KFUK-KFUM-speidere, Asker og Bærum

Hvorfor ønsker du å sitte i representantskapet?

Jeg ønsker å sitte i Landsstyret fordi jeg er utrolig glad i organisasjonen vår og vil bidra til å påvirke og videreutvikle den. Jeg syns det var veldig spennende og lærerikt å sitte som roverrepresentant i Landsstyret og vil gjerne lære mer. 

Hva er dine hjertesaker i speiderarbeidet? 

Jeg er spesielt opptatt av speideren som en inkluderende arena, ledertrening og det internasjonale arbeidet. Jeg er også opptatt av at det skal være enkelt å være frivillig i organisasjonen og å gjøre overgangen fra rover til leder naturlig.

Hvilken speidererfaring har du? 

Jeg har vært speider i 11 år. På denne tiden har jeg både hatt verv på lokalt, krets- og nasjonalt nivå. Jeg har sittet flere år i kretsstyre, blant annet som roverkretskontakt og visekretsleder. På det nasjonale nivået har jeg erfaring fra vervet som Rovernemndsleder og satt dermed i Landsstyret fra 2016-2017. De to siste årene har vært rolige i speidersammenheng og jeg er klar for nye utfordringer!

Hvilken utdanningsbakgrunn og/eller arbeidserfaring har du?

Jeg går førsteåret på en bachelor i Statsvitenskap ved NTNU i Trondheim. Før dette var jeg stipendiat på Folkehøgskole.