Alder: 52
Gruppe: Stovner KFUK-KFUM-speidere, Oslo

Hvorfor ønsker du å sitte i kontrollkomiteen?

Jeg tror jeg kan bidra i arbeidet i komiteen gjennom variert erfaring fra speiderarbeidet og erfaring fra styrearbeid i andre organisasjoner. Jeg liker lover, regler og orden.

Hva er dine hjertesaker i speiderarbeidet? 

Jeg er opptatt av at vi får gruppene til å fungere godt – det er grunnlaget for at vi har en organisasjonen som også kan vokse. Da må vi ha trygge og morsomme møter allerede i arbeidet i småspeiderne og forventningene og rammebetingelser fra krets og forbund må være greie å følge så det blir lett å være leder i gruppene.

Hvilken speidererfaring har du? 

Jeg har vært speider fra 3. klasse og har lang erfaring som leder i forskjellige speidergrupper – i hovedsak for småspeidere, men også i administrative funksjoner som gruppeleder, kasserer og styremedlem. Har også vært i stab på leirer for småspeidere og på landsleirer.

Hvilken utdanningsbakgrunn og/eller arbeidserfaring har du?

Har i dag administrative oppgaver i skatteetaten. Har variert og lang erfaring som tillitsvalgt og styremedlem i fagforening. Har utdannelse fra høyskole som utvikler.