Alder: 43
Gruppe: Grimstad KFUK-KFUM-speidere, Agder

Hvorfor ønsker du å sitte i landsstyret?

Først: Takk for tilliten ved at jeg er spurt om å stille til valg. Jeg ønsker å bidra til at landsstyret fortsetter å være et viktig bindeledd mellom kretsene. Dessuten har
jeg lyst til å bli bedre kjent med KFUK-KFUM-speiderarbeid utenfor min egen gruppe og krets og bidra til å videreutvikle organisasjonen vår.

Hva er dine hjertesaker i speiderarbeidet? 

Fornøyde speidere. Dersom speiderne «mine» smiler etter et speidermøte, så
smiler også jeg. Og fornøyde speidere og ledere er motiverte, har det gøy sammen og kommer igjen, og igjen. At vi bringer speiderne litt ut av komfortsonen så de får utvikle seg gjennom opplevelser, utfordringer og variert aktivitet og på den
måten lære noe nytt og oppleve mestring. På veien bygges nye vennskap på tvers av alder, geografi og bakgrunn. Gi de eldste speiderne ansvar og rom for å lære, og feile, i trygge omgivelser. Godt lederfellesskap slik at det også er attraktivt å være leder. Da er det viktig med både sosialt og faglig påfyll slik at vi kan gjøre
en enda bedre jobb i gruppene.

Hvilken speidererfaring har du? 

Jeg var ulvunge og speider i Flekkefjord (Rogaland). Etter en pause med studier i Trondheim, begynte jeg som leder og siden gruppeleder i Kolstad/Granåsen (Trøndelag). Høsten 2008 begynte jeg som vandrerleder i Grimstad (Agder), der jeg fortsatt er aktiv. Jeg har sittet i Kretsstyret i Agder siden mars 2009 og vært kretsleder siden mars 2012.

Hvilken utdanningsbakgrunn og/eller arbeidserfaring har du?

Jeg har en mastergrad i datamaskinarkitektur fra NTNU. Jeg har siden jobbet som softwareutvikler i Fast, Yahoo og Ericsson, IT ansvarlig i APL og er nå ITprosjektleder i Skatteetaten.