Alder: 55
Gruppe: Stovner KFUK-KFUM-speidere, Oslo

Hvorfor ønsker du å sitte i representantskapet?

Spf er oppdragsgiver og prosjekteier for flere store prosjekter. Dette er prosjekter som er viktige for utvikling av speiderarbeidet lokalt, regionalt og nasjonalt, NM, jamboree, Moot m.fl.  Spf sin rolle og arbeidsform har vært i endring og utvikling de siste årene. Jeg har vært sentral i dette arbeidet og ønsker å være med å fullføre disse prosessene. 

Hva er dine hjertesaker i speiderarbeidet? 

Gi hverandre mestringsopplevelser og på den måten videreutvikle oss som mennesker og samfunnsborgere. Speiding skal være gøy!

Hvilken speidererfaring har du? 

Leder på gruppe, krets og forbundsplan og ansatt i KFUK-speiderne. Landsleirsjef i 2010, nestleder for den norske kontingenten til WSJ2015 i Japan. Medlem av representantskapet i Spf to perioder. 

Hvilken utdanningsbakgrunn og/eller arbeidserfaring har du?

Seniorrådgiver i Kirkerådets HR-seksjon.