Alder: 28
Gruppe: Kristiansand V KFUK-KFUM-speidere, Agder

Hvorfor ønsker du å sitte i landsstyret?

Jeg har lyst til å sitte i landsstyret for å lære enda mer om vår flotte organisasjon! Jeg tror jeg kan bidra positivt til mangfoldet i styret.

Hva er dine hjertesaker i speiderarbeidet? 

For meg er medvirkning fra speiderne våre veldig viktig!

Hvilken speidererfaring har du? 

Jeg startet i speideren i 1997. Jeg var på landsting i 2005, og siden er det bare ett jeg ikke har vært på. Jeg har sittet flere perioder i kretsstyret, og vært roverkretskontakt.

Hvilken utdanningsbakgrunn og/eller arbeidserfaring har du?

Jeg er utdannet sykepleier.