Alder: 41 
Gruppe: Søndre Slagen KFUK-KFUM-speidere, Vestfold

Hvorfor ønsker du å sitte i representantskapet?

Jeg er takknemlig for å blir spurt om å stille til valg til Landsstyret. Jeg ønsker å være med på å forme fremtiden for forbundet vårt, og arbeidet med ny strategi fremstår særlig spennende. Det er viktig at speiderarbeidet utvikler seg og er relevant for stadig nye generasjoner av barn og unge, uten at vi gir slipp på historien vår. Jeg ønsker å bidra til at Landsstyret kan se de store linjene i arbeidet som gjøres i forbundet, og på den måten gi alle dyktige speidere og ledere best mulig forutsetninger for å drive ekte speiderarbeid.

Hva er dine hjertesaker i speiderarbeidet? 

Mine spesielle hjertesaker i speiderarbeidet, er programarbeid og -utvikling, og landsleir. Gjennom godt programarbeid  og bevisst programutvikling, legges fundamentet for godt speiderarbeid i gruppene. Programarbeid skjer både lokalt og sentralt, og jeg mener dette er en nøkkel til gode speidermøter og opplevelser. 

Jeg er en stor tilhengere av læring og kunnskap, og har et ønske om at både speidere og ledere skal ha muligheten til å lære noe nytt på ethvert speidermøte, tur eller leir. Patruljesystemet er fundamentet for speideraktivitetene, og har vært det siden speidingens begynnelse. Gode og gjennomtenkte aktiviteter setter patruljene i stand til å bedrive speiding på best mulig måte, og gir speidere og ledere de beste speideropplevelsene. 

Jeg er stor tilhenger av fagkunnskap, og som et ledd i den sentrale programutviklingen, mener jeg det er viktig å bruke de ressursene som finnes i forbundet. Vi har mange flinke ledere innenfor et vel av fagområder, og jeg vil legge til rette for at disse ønsker å bruke sine kunnskaper til beste for speiderne. 

I planleggingen og gjennomføringen av Futura 2018, har jeg vært så heldig å få jobbe med mange av våre dyktige ansatte på forbundskontoret. Dette er mennesker som har speiding som sitt fagfelt, og som besitter helt unik kunnskap og gjennomføringsevne. Å sørge for at våre ansatte får best mulige forutsetninger for å gjøre jobben sin, til beste for alle oss som er glad i KM-speiderne, vil være en prioritert oppgave i Landsstyret.

Hvilken speidererfaring har du? 

Jeg har vært speider så og si hele livet, født inn i en speiderfamilie. Speideroppveksten i ulveflokk, speidertropp og roverlag hadde jeg i 9. Larvik KFUM. Her begynte jeg også ledergjerningen som flokk- og lagsassistent. Jeg har vært med å starte opp 1. T-banen KFUM og Grünerløkka KM-speidere, og er for tiden vandrerleder i Søndre Slagen KM-speidere. Jeg har vært engasjert på forbundsnivå bla. som Roverombusmann i KFUM-speiderne, og vært leder og instruktør på diverse kurs. Siden landsleiren i 98 har jeg vært engasjert på ulike plan i landsleirplanlegging og -gjennomføring, vekselvis i Programetat og på sykestua. Sist var jeg Programsjef og HK-medlem i forbindelse med Futura 2018.

Hvilken utdanningsbakgrunn og/eller arbeidserfaring har du?

Utdannet lege, spesialist i anestesiologi. Arbeider til daglig i hovedsak med intensivmedisin, og er for tiden seksjonsoverlege ved Intensivavdelingen på Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.