Alder: 65
Gruppe: Sverresborg KFUK-KFUM-speidere, Trøndelag

Hvorfor ønsker du å sitte i kontrollkomiteen?

Jeg kjenner forbundet meget godt, etter lang erfaring som leder både på gruppe-, krets og landsplan.  Kontrollkomiteens oppgave er i hht Orgbest §6 «å kontrollere at Landstingets vedtak gjennomføres av Landsstyret i tråd med intensjonene i vedtak, plandokumenter og budsjett.»  Gjennom lang erfaring på forbundsnivå og i Landsstyret har jeg god kunnskap om forbundet og virksomheten vår, og et godt grunnlag for vurderinger og oppfølging.

Hva er dine hjertesaker i speiderarbeidet? 

Vi må alltid jobbe aktivt for å bli flere KFUK-KFUM-speidere i Norge! Vi må nå lengre ut! Vi må ha en inspirerende ledertrening som bygger vår ideologi og engasjerer ledere til innsats. Og vi må sørge for at vi har nødvendig styrke og ressurser til å få til disse to oppgavene!

Hvilken speidererfaring har du? 

Speider fra 1962. Leder fra 1972 i tropp og gruppe, kretsleder, leder på nasjonalt nivå fra 1977 i flere komiteer og utvalg, og i landsstyret med fem år som viselandssjef 1992 – 97 og ti år som landssjef 1997 – 2003 (KFUM-speiderne), 2003 – 2007(KFUK-KFUM-speiderne).

Hvilken utdanningsbakgrunn og/eller arbeidserfaring har du?

Utdanning: Sivilingeniør (MSc), befalskole, bedriftsøkonomi. Arbeidserfaring: Forsker på SINTEF (1979), kretssekretær i Norges KFUM-Speidere (1979 -1985), TOYOTA Material Handling i Norge (1985 – 2016) først som orgsjef, konserndirektør og så adm.dir for det norske selskapet 2000 – 2016, og direktør i den europeiske Toyota-organisasjonen fra 2017.